اعضای تیم مستروالپست

تیم مستروالپست

پوریا طالبیان

مدیریت مجموعه

حسن سلطان آبادی

حسابدار

هیوا لطفی

مدیریت مالی

ابولفضل شکرزاده

کمک حسابدار

میلاد کلبی

مشاور ارشد

فرهاد سیدی

اپراتور دستگاه میلگرد بستر

سید محسن موسوی پور

مدیر فنی

چمران کیانفر

مدیر حمل و نقل و ترابری

هادی رنجبر

مدیر تولید

جواد شفقت

دستیار تولید

محمدرضا سرجوقیان

مدیر بخش سوشال مدیا

علی فخرآبادی

مدیر فروش

شاهین لادنی

مسئول فروش شهرستان ها

وحید رفعتی

سرپرست دفتر فنی